Adam Flaszewski

Senior Partner, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, współautor publikacji z zakresu prawa cywilnego – gospodarczego, specjalista z zakresu prawnych aspektów działalności handlowej, autor opracowań dotyczących obrotu wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi oraz produktami leczniczymi.

Główne obszary działalności:

  • spory sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych,
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji i konsumentów,
  • doradztwo prawne w ramach projektów inwestycyjnych realizowanych m. in. przez podmioty z branży FMCG,
  • doradztwo prawne w zakresie wewnętrznych procedur stosowanych przez podmioty gospodarcze,
  • udział w negocjowaniu umów gospodarczych,
  • prowadzenie i nadzór nad procesami due diligence;
  • sporządzanie opinii prawnych

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim.

 

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo ochrony konkurencji, prawo własności intelektualnej

Kontakt

724 447 744

flaszewski@gwalegal.pl