Aleksandra Szwechłowicz

Partner, adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, nagrodzona przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu za wyróżniający wynik egzaminu zawodowego.

Główne obszary działalności:

  • doradztwo prawne i reprezentacja klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ochronę dóbr osobistych i dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej
  • sporządzanie opinii prawnych
  • świadczenie bieżącej obsługi korporacyjnej i udział w procesach reorganizacji spółek;
  • negocjowanie i sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo gospodarcze.

Kontakt

+48 61 855-25-10

szwechlowicz@gwalegal.pl