Anna Szczęsna

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członkini Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań, w którym pełniła funkcje Wiceprezesa ds. Działalności Naukowej kadencji 2022/2023 oraz Skarbnika kadencji 2023/2024. W kadencji
2023/2024 pełni również obowiązki Wiceprezesa ds. Rozwoju Zawodowego.

Laureatka nagrody Santander „Społecznik roku” dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przyznawanej za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego.

Laureatka I miejsca w Wydziałowym Konkursie Prawa Unii Europejskiej organizowanym przez Koło Naukowe Prawa Europejskiego „Europa Concors”
UAM.

Główne obszary zainteresowania: prawo Unii Europejskiej, prawo konstytucyjne, postępowanie cywilne

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim