Daria Karlik AML&S CO

Senior Associate, AML&S Compliance Officer

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Stypendystka Rektora UAM dla najlepszych studentów w latach 2015-2017. Autorka publikacji naukowych z zakresu szeroko rozumianego prawa i postępowania karnego. Wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Główne obszary działalności:

  • reprezentowanie Klientów w sprawach karnych (w tym karnoskarbowych, gospodarczych i wykroczeniowych) i cywilnych przed sądami powszechnymi oraz organami ścigania, a także w zakresie postępowania dot. odpowiedzialności zawodowej;
  • compliance – weryfikacja wewnętrznych procedur w spółkach pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem rynków regulowanych; tworzenie wewnętrznych procedur dla spółek kapitałowych, prowadzenie szkoleń dla pracowników a także przeprowadzanie audytu compliance;
  • wdrażanie w spółkach wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML;
  • mediacje, negocjacje;
  • sporządzanie opinii prawnych;

 

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim.

 

Specjalizacja: prawo karne, prawo cywilne, compliance, AML

 

Kontakt

+48 61 855-25-10

karlik@gwalegal.pl