Jan Minksztym

Student V roku prawa w ramach MISHiS na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dwukrotny laureat stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów oraz stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Główne obszary zainteresowania: prawo cywilne, prawo karne, prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim