Katarzyna Sobkowicz

Senior Associate

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku prawo oraz kierunku administracja. Wieloletni asystent sędziego w sądach powszechnych w Warszawie – w wydziałach: rodzinnym, gospodarczym oraz cywilnym. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Główne obszary działalności:

  • reprezentacja i doradztwo w sporach sądowych w sprawach cywilnych;
  • reprezentacja w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi;
  • doradztwo korporacyjne i bieżąca obsługa przedsiębiorstw;
  • sporządzanie opinii oraz analiz prawnych.

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne.

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim.