Magdalena Homska-Trembińska

Senior Associate

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Rektora UAM dla najlepszych studentów. Wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Mediator wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także mediator Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.

Główne obszary działalności:

  • reprezentacja i doradztwo w sporach sądowych w sprawach cywilnych;
  • reprezentacja w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, a także w zakresie postępowania dot. odpowiedzialności zawodowej;
  • postępowania przed organami administracji i sądami administracyjnymi;
  • doradztwo korporacyjne i bieżąca obsługa przedsiębiorstw;
  • udział w negocjowaniu umów w obrocie gospodarczym;
  • mediacje, negocjacje;
  • sporządzanie opinii oraz analiz prawnych.

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo karne.

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim.

Kontakt

+48 61 855-25-10

mht@gwalegal.pl