Mateusz Guzik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo. Studia ukończył w ciągu 4 lat. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Karnego z zakresu przestępstwa kradzieży szczególnie zuchwałej.

Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zdobywał jako asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie, a także w renomowanych kancelariach krakowskich oraz warszawskich.

Główne obszary działalności:

  • reprezentacja w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi;
  • reprezentacja w sprawach karnych przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi
  • sporządzanie opinii oraz analiz prawnych.

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo karne.

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim.