Patryk Stajkowski

Senior Associate

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Wpisany na listę
adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.
Główne obszary działalności:

  • reprezentowanie Klientów w sprawach karnych (w tym
    karnoskarbowych, gospodarczych i wykroczeniowych) i cywilnych przed
    sądami powszechnymi oraz organami ścigania, a także w zakresie
    postępowania dot. odpowiedzialności zawodowej;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • negocjowanie i sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym;

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim.
 
Specjalizacja: prawo karne, prawo cywilne. 

Kontakt

+48 61 855-25-10

stajkowski@gwalegal.pl