Paulina Wiszniewska-Horbulewicz

Associate, adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, stypendystka na Ghent University (Belgia). Wieloletni pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie specjalizowała się w sprawach z zakresu ochrony konsumentów i kierowała jednym z wydziałów do spraw usług finansowych.

 

Główne obszary działalności:

 

  • reprezentacja w sporach sądowych w sprawach cywilnych i administracyjnych
  • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej
  • bieżące doradztwo prawne w sprawach dotyczących prawa konkurencji i konsumenckiego
  • udział w negocjowaniu umów
  • sporządzanie opinii prawnych

 

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim.

 

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo konkurencji i konsumenckie

Kontakt

+48 61 855-25-10

pwh@gwalegal.pl