dr Mariusz Zelek

Senior Partner, adwokat

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Autor lub redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa własności intelektualnej i prawa Internetu w czasopismach polskich i zagranicznych. Organizator i uczestnik wielu konferencji i szkoleń o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Arbiter Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego. Arbiter IP Friendly – Przyspieszonej Procedury Spornej dla uczestników targów organizowanych przez MTP

Laureat stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców, przyznanego przez Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Laureat głównej nagrody I edycji Konkursu im. prof. Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z dziedziny prawa prywatnego; wyróżnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej; VIII edycji konkursu Dziennika – Gazeta Prawna „Złote Skrzydła” dla najlepszych młodych autorów książek specjalistycznych w kategorii prawo gospodarcze

Laureat ogólnopolskiego konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015”.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Główne obszary działalności:

  • reprezentacja klientów w sporach sądowych, w szczególności wynikłych na tle umów o roboty budowlane zawieranych w procedurze zamówień publicznych
  • doradztwo prawne przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności oraz podejmowaniu decyzji strategicznych
  • prowadzenie i nadzór nad procesami due diligence; doradztwo w procesach M&A
  • sporządzanie opinii prawnych
  • opracowywanie strategii ochrony własności intelektualnej, w szczególności w zakresie praw autorskich, znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • opiniowanie i doradztwo w kampaniach reklamowych, w szczególności związanych z reklamą i promocją usług towarów i usług sensytywnych w tym napojów alkoholowych
  • sporządzanie i wnoszenie skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego
  • reprezentacja klientów w sporach związanych z rejestracją domen internetowych

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim

 

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, spory budowlane, prawo własności intelektualnej, prawo nowych technologii

Kontakt

724 442 244

zelek@gwalegal.pl