dr Piotr Binas, LL.B.

Senior Partner, adwokat

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.B.) oraz Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Wykładowca akademicki, adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, autor publikacji z zakresu prawa karnego i prawa postępowania karnego, uczestnik wielu konferencji i szkoleń.

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu. Członek Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów adwokackich.

Główne obszary działalności:

  • reprezentacja i obrona w sprawach karnych gospodarczych i karnoskarbowych
  • karnoprawna ocena ryzyka działań gospodarczych
  • reprezentacja w korporacyjnych postępowaniach dyscyplinarnych
  • doradztwo w zakresie compliance podmiotów gospodarczych i oceny ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
  • sporządzanie opinii prawnych

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim, niemieckim i francuskim.

Specjalizacja: prawo karne, prawo karne gospodarcze, prawo karne skarbowe

Kontakt

601 709 915

binas@gwalegal.pl