Piotr Jankowiak

Senior Associate

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Główne obszary działalności:

  • doradztwo prawne i reprezentacja klientów w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego,
  • negocjowanie i sporządzanie projektów umów w obrocie gospodarczym,
  • świadczenie bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych,
  • sporządzanie opinii prawnych.

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo ochrony konkurencji, prawo własności intelektualnej

Kontakt

+48 61 855-25-10

jankowiak@gwalegal.pl