Rita Wilk-Formanowicz, LL.M.

Senior Partner, adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Bayreuth (LL.M.). Absolwentka Studium Prawa Niemieckiego na UAM w Poznaniu oraz studiów podyplomowych „Podatki i skarbowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Stypendystka bawarskiego Ministerstwa Nauki, Badań i Sztuki.

Główne obszary działalności:

  • spory sądowe w sprawach cywilnych, w szczególności z udziałem podmiotów publicznych
  • postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
  • doradztwo prawne i podatkowe przy realizacji projektów
  • udział w negocjowaniu umów
  • sporządzanie opinii prawnych

W pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim i niemieckim

Specjalizacja: prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo podatkowe

Kontakt

603 137 033

wilkformanowicz@gwalegal.pl